Novalash Ögonfransförlängning - Details

Link Details 

Submit Link | Latest Links | Latest Articles | Top Hits | Contact  
Samlade Svenska länkar -zxcv.eu » Listing Details
Välkommen tilll zxcv.eu. Alla Svenska länkar du behöver.
ID:71886
Title:Novalash Ögonfransförlängning - http://novalash.se
Pagerank:N/A
Description:NovaLash gör det möjligt för kunder att vara med om något som aldrig varit tillgängligt förrän nu; semi-permanent och individuella fransförlängningar. Medan det finns andra liknande produkter på marknaden som erbjuder temporära effekter, kan vår ”individuella” ögonfransförlängningsteknik vara upp till två månader när den är applicerad korrekt. Novalash erbjuder både kurser och material till stylister i hela Sverige. Läs mer om ögonfransförlängning på www.novalash.se
Category:Företag: Övriga företag
Date Added:November 23, 2011 11:28:17 AM
Number Hits:0